MARIEKE HUIGEN
OUDER EN KIND PRAKTIJK

Welkom op de website van  Ouder en Kind Praktijk Marieke Huigen, orthopedagoog generalist/IMH specialist DAIMH/FloorPlay specialist, gespecialiseerd in:

 

 • Hulp aan ouders en hun baby, peuter of kleuter
 • FloorPlay behandeling
 • IMH en FloorPlay supervisie
 • Advies en consultatie
 • Training en voorlichting

De hulp is

 • Laagdrempelig
 • Preventief
 • Kleinschalig
 • Ontwikkelingsgericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mariekehuigen@ouderenkindpraktijk.zorgring.nl 

Voor ouders en hun baby, peuter of kleuter met o.a. de volgende problemen

 • Trauma
 • Huilen
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Driftbuien
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Druk gedrag
 • Teruggetrokken gedrag
 • Niet luisteren
 • Communicatieproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Problemen met zintuiglijke informatieverwerking
 • Veel ziek zijn geweest, ziekenhuisopnames
 • Vroeggeboorte
 • Ouders die op jonge leeftijd een kind hebben gekregen
 • Ouders met een verlieservaring (bv. miskraam, overlijden)
 • Ouders met psychische problemen, een eigen hulpverleningstraject
 • Ouders die geen baat hebben gehad bij eerdere opvoedhulp

Voor bedrijven

Training, deskundigheidsbevordering, advies en consultatie voor instellingen.
Te denken valt aan: Jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, wijkteams, afdelingen in het ziekenhuis waar met jonge kinderen en hun ouders wordt gewerkt, Centra voor Jeugd en Gezin, consultatiebureaus, scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, fysiotherapiepraktijken, logopediepraktijken etc.

 

Voor mensen in opleiding tot IMH specialist of FloorPlay specialist

Mensen die in opleiding zijn tot IMH- of FloorPlay specialist of kunnen bij mij terecht voor supervisie.

Infant Mental Health

Bij problemen met baby's en jonge kinderen zijn ouder- en kindfactoren moeilijk te onderscheiden en zelfs onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ontwikkeling van kinderen verloopt de eerste paar jaar van hun leven snel en is dus extra gevoelig als er problemen spelen. De ontwikkeling van uw kind en uw ouderschap kunnen dan onder druk komen te staan. Het is dan van belang snel en passend hulp te zoeken. De hulp is altijd gericht op ouder(s) en kind. Dit is de Infant Mental Health (IMH) visie.

 

Ouder-kind begeleiding/behandeling

Ouder-kind begeleiding/behandeling richt zich op het uitbouwen van een goede ouder-kindrelatie. Na het eerste (kennismakings)gesprek wordt gewerkt met u als ouder en uw kind, waarbij ook video-opnames gemaakt kunnen worden en besproken. Er wordt gepraat over de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de problemen. Daarnaast wordt het gedrag van uw kind geobserveerd, ook door te spelen met uw kind. U leert gedrag en gevoelens beter herkennen en begrijpen en leert gedrag en gevoelens daardoor beter reguleren. Uw kind en u kunnen hierdoor beter op elkaar reageren. De relatie met uw kind verbetert en de klachten nemen af. 

 

Ik ben tevens supervisor voor mensen die in opleiding zijn tot IMH consulent of specialist of mensen die werken met (zeer) jonge kinderen en hun ouders. 

 

 

FloorPlay 

FloorPlay is een behandeling die zich richt op het helpen van een kind met ontwikkelingsproblemen bij zijn of haar ontwikkelingsproces. Uw kind wordt geholpen om zich zes basale (sociaal-emotionele) ontwikkelingsvaardigheden (mijlpalen) eigen te maken. De methode gaat uit van het vermogen van ouders en deskundigen om rekening te houden met de bijzondere kenmerken van het kind. Van hieruit wordt een therapeutische aanpak ontwikkeld die past bij uw kind. De methode brengt uw kind terug naar de allereerste mijlpaal die het gemist heeft en begint daar opnieuw met het ontwikkelingsproces. Daarbij wordt uw kind gevolgd en wordt voortgebouwd op de natuurlijke aanleg en interesses.

 

De FloorPlay behandeling van uw kind kan door mij uitgevoerd worden. Het is eveneens mogelijk u als ouder en eventuele andere behandelaars die bij uw kind betrokken zijn, te coachen (bijvoorbeeld de leerkracht, fysiotherapeut, logopedist e.d.).                                                                    

 

Ik ben tevens supervisor voor mensen die in opleiding zijn tot FloorPlay Specialist.

 

Meer informatie?

Kijk ook eens op www.rino.nl/floorplay

 

 

 

 

Mijn naam is Marieke Huigen. Ik ben aan de Universiteit van Amsterdam opgeleid tot orthopedagoog en heb mijn werkervaring opgedaan in de jeugdzorg, de kinder- en jeugdGGZ en het onderwijs met kinderen van alle leeftijden. Ik heb daarnaast de opleiding tot Orthopedagoog Generalist afgerond. Ik heb de meeste affiniteit met ouders en hun (zeer) jonge kind(eren) en daarom heb ik me gespecialiseerd in de hulpverlening aan gezinnen met (zeer) jonge kinderen (-10 maanden tot 6 jaar). Bij RINO Amsterdam ben ik opgeleid tot FloorPlay Specialist en Infant Mental Health Specialist. Bij de Vereniging voor EMDR Nederland (VEN) heb ik scholing gevolgd tot EMDR therapeut. Ik ben ook getraind in het afnemen van de Newborn Behavioral Observations system (NBO, Brazelton Centre UK)  voor baby's van 0-3 maanden en hun ouders.

 

Naast mijn werk als zelfstandige ben ik docent IMH bij RINO Amsterdam en supervisor voor mensen die de opleiding tot FloorPlay specialist volgen èn voor mensen die met (zeer) jonge kinderen en hun ouders werken en IMH supervisie willen. Ook verzorg ik via Babykennis trainingen voor kraamverzorgenden. Ik ben mede ontwikkelaar van de informatiekaart 'signaleren en ondersteunen ouder-kindrelatie'. Deze is gratis verkrijgbaar via www.babykennis.nl.

 

Registraties:

 • IMH specialist DAIMH (www.DAIMH.nl)
 • Orthopedagoog Generalist BIG (www.NVO.nl)
 • FloorPlay specialist RINO (www.rino.nl)

Tarieven

 

Vergoede zorg:

Ik heb contracten met de gemeenten: Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen, Castricum, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Als u woonachtig bent in een van deze gemeentes wordt de zorg voor uw kind vergoed door uw gemeente. Hiervoor is een verwijsbrief van huisarts, medisch specialist, jeugdarts (met vermelding van AGB code verwijzer) of uw gemeente nodig. Neemt u deze verwijzing mee naar de eerste afspraak, samen met het ID bewijs van uw kind.

 

Overig: 

Bedrijven/supervisanten
Advies/consultatie/training/deskundigheidsbevordering: 105 euro per uur (inclusief BTW).

 

Bij verhindering graag de afspraak 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

 

Praktijkgegevens

KvK: 58319948
AGB code zorgverlener: 94013345
AGB code praktijk: 94(0)60238

BIG nummer: 19926928131

 

 

Contact

Heeft u een vraag, wilt u uw kind aanmelden, of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op via de mail. Mail alleen uw telefoonnummer en dat u contact wilt, maar geen persoonlijke informatie. Ik zal telefonisch contact met u opnemen en/of zal een beveiligd berichtenverkeer opstarten. 

 

U kunt mailen naar: mariekehuigen@ouderenkindpraktijk.zorgring.nl

 

Momenteel heb ik helaas geen ruimte voor nieuwe cliënten (bijgewerkt 28 april 2020).

 

De praktijk is gevestigd aan de

Kennemerstraatweg 117

1814 GE Alkmaar

 

Bij binnenkomst kunt u plaatsnemen in de wachtkamer, ik kom u daar ophalen.

 

U kunt voor de deur of in de nabije omgeving (betaald) parkeren. U kunt niet parkeren op de parkeerplaats van restaurant Koekenbier, uw auto wordt dan weggesleept.

 

Ik wijs u graag op: de wet en regelgeving, de privacy regeling en de Verwijsindex.